Шинай за кендо

Развитие детей ЭСТЕР

 
 
 

  • Стандартна модел на на шинай 
  • Стандартна обработка на бамбук
  • Цука- телефка кожа
  • Размери: 26-28-30-32-34-36-37-38-39 (в наличност- 39)
  • Цуба и цуба-сепа са в комплект

 

 
 
 

Price: €32.00
€32.00