Шото (кодачи) бял дъб

Развитие детей ЭСТЕР

Материал: качествен бял дъб (Shiro Kashi). Традиционен материал за бокуто и бокени. С лека импрегнация от природни масла (за защита от прах).
Дължина: 55 см
Тегло: около 300 гр

Price: €32.00
€32.00