Сервис на мечовете

Развитие детей ЭСТЕР

Реставрация на саята (ножница)

Практикувайки иайдо а понякога просто с течение на времето коигучи (входът в ножницата) се поврежда; мечът не може да се фиксира в ножницата. Това означава, че работата с такъв меч става опасна. Ако острието е направено от стомана, то ще бъде повече уязвимо към корозия от влагата, която безпрепятствено ще прониква в ножницата.

Ние предлагаме реставрация на коигучи след която мечът ще се фиксира в ножницата като нов.
 
Срокът за изпълнение на поръчката е една седмица след приемането и. Стоиността е от 5 до 25 евро в зависимост от сложността на работата.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Замяна на оплетката на катана

В процеса на практикуване на иайдо оплетката (цукамаки) се износва, влошава външния си вид, здравината на плетката и шнура. По принцип цукамаки е консуматив. Срокът от време, през което се налага да се замени оплетката зависи от интензивността на използване, качеството на шнура, качеството на оплетката или просто от желанието на собственика.

Всичко това е напълно естествено. 

Ние предлагаме замяната на цукамаки на вашия меч. Срокът за изпълнение на поръчката е една седмица след приемането и. Цената включва 40 евро за труд и стоиността на цукамаки.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Скъсяване на ръкохватката (цука)

Често се случва собственикът на меча да не е доволен от дължината на ръкохватката – смята я за прекалено дълга. В много от случаите това е напълно поправимо.

 
Срокът за изпълнение на поръчката е една седмица след приемането и. Ние сме готови да скъсим ръкохватката на вашия меч. Цената е 50 евро.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Реставрация на цинк-алуминево острие

 

Понякога цинк-алуминеви острия срещат палилеи на своят път...
В много от случаите това е напълно поправимо.

Срокът за изпълнение на поръчката е една седмица след приемането и.  Цената е 15 евро приблизително.

За поръчката и въпросите моля да изпратите съобщение. Контактите са тук 

Price: €9.00
€9.00